Thiên Long - Bất Tử
Thien long Bat Tu - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  IBTSI
  145
  Nga My
  2
  BIGBANG
  141
  Thiên Long
  3
  IEXOI
  140
  Nga My
  4
  MrTrc
  91
  Tiêu Dao
  5
  Gy
  78
  Võ Đang
  6
  NguynTun
  39
  Nga My
  7
  serenal
  36
  Nga My
  8
  TLng
  32
  Võ Đang
  9
  #eab0000#bHn Thin C #71
  31
  Tiêu Dao
  10
  PhuonDi
  26
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private