Thiên Long - Bất Tử
Thien long Bat Tu - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  Lv
  M.P
  1
  NamKaka
  125
  Thiên Long
  2
  Thinm
  125
  Thiên Long
  3
  PhThin
  120
  Võ Đang
  4
  MyMy
  120
  Võ Đang
  5
  1CnhHng
  119
  Võ Đang
  6
  Spost
  118
  Tiêu Dao
  7
  miss
  117
  Nga My
  8
  emlaga
  116
  Thiên Long
  9
  NhipPhong
  116
  Võ Đang
  10
  SHngAnh
  116
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private