Thiên Long - Bất Tử
Thien long Bat Tu - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  #eab0000#b YoYo
  145
  Võ Đang
  2
  LOL
  115
  Võ Đang
  3
  zZzHyDzZz
  106
  Võ Đang
  4
  Ma
  104
  Võ Đang
  5
  #eab0000#bЧp Ch Huyn Thoi
  102
  Thiên Long
  6
  #H Thin Bng Nguyn Soi
  92
  Thiên Sơn
  7
  alvlan
  72
  Nga My
  8
  O
  65
  Thiên Sơn
  9
  Flast
  54
  Võ Đang
  10
  XIIIX
  30
  Võ Đang
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private